بهلول و تخم مرغ روز

همسایه بهلول در منزل او را کوبیده و از او تقاضای ده عدد تخم مرغ قرضی کرد . همسایه گفت : آقای بهلول ، می خواستم خواهش کنم تخم مرغ روز به من بدهید .بهلول در جواب گفت : تمام تخم مرغ های ما تخم مرغ روز هستند ، چونکه مرغهای ما شبها می خوابند و تخم نمی کنند.

تعداد دفعات بازدید: 1017