آفتابه

یک روز عیال ملانصرالدین گفت: آفتابه سوراخ شده، آب در آن بند نمی شود. ملا جواب داد: این که کاری ندارد، همیشه بعد از قضای حاجت طهارت می گرفتی، این دفعه اول طهارت بگیر و بعدا قضای حاجت کن.

تعداد دفعات بازدید: 525