ارباب یا نوکر

از ملانصرالدین پرسیدند: ارباب یا نوکر؟ ملا جواب داد: البته نوکر! گفتند: چه دلیلی برای این حرفت داری؟ ملانصرالدین جواب داد: چون اگر نوکر نباشد که کار کند، ارباب از گرسنگی می میرد.

تعداد دفعات بازدید: 392