تخصص

از وکیلی پرسیدند در چه رشته ای تخصص دارید گفت در شمردن پول

تعداد دفعات بازدید: 600