عذر خواهی ملانصرالدین

روزی پسر ملانصرالدین به مرد محترمی بی احترامی کرد. ملا وقتی قضیه را فهمید برای عذر خواهی پیش آن مرد رفت و گفت: حضرت آقا، این پسره خر است، شما باید او را ببخشید، آخر او جای پسر شماست.

تعداد دفعات بازدید: 502