انصاف

روزی شاعری برای ملانصرالدین شعری خواند. ملا گفت: شعر بی سر و تهی گفته ای. شاعر عصبانی شد و شروع کرد به ملا بد و بیراه گفتن. ملانصرالدین گفت: احسنت، انصافا که نثرت از نظمت بهتر است.

تعداد دفعات بازدید: 528