ملای کار درست

روزی مومنی هزار دینار به ملا داد و گفت: می خواهم تا یک ماه نماز های یومیه ات را دو بار بخوانی. یکی را برای خودت یکی را هم برای من. ملا فورا پنجاه دینار به او پس داد و گفت: در شبهای کوتاه معمولا نمازهای صبح من قضا می شود. اجرت آن را پس می دهم که مدیون جنابعالی نشوم.

تعداد دفعات بازدید: 403