گردنبند

ملانصرالدین دو تا زن داشت و همیشه از دست در خواست های آنها در عذاب بود. یک روز برای هر دو آنها دستبندی خرید تا از غر غر کردن های آنها خلاص شود. چند روزی گذشت و هر دو زن پیش ملا آمدند و از او پرسیدند که کدام یک از ما را بیشتر دوست داری. ملانصرالدین جواب داد: به آن که دستبند داده ام علاقه بیشتری دارم.

تعداد دفعات بازدید: 794