عکس شیطان

روزی مرد زورگویی ملا را دید و گفت: جناب ملا! خیلی دلم می خواهد شیطان را ببینم. ملانصرالدین گفت: مگر شما در خانه آینه ندارید؟ مرد گفت: چرا! داریم. ملا گفت: پس چطور تا حالا شیطان را ندیده ای؟

تعداد دفعات بازدید: 540