نیکوکاری ملا

ملانصرالدین در باغ خود داشت درخت کوچکی می کاشت. یکی از دوستانش ملا را دید و پرسید: ملا! تو به چه امیدی این درخت را می کاری؟ تو که دیگر عمرت مثل آفتاب لب بوم است، فکر می کنی بتوانی از میوه های این درخت بخوری؟ ملانصرالدین جواب داد که: ای نادان! تا الان دیگران کاشتند و ما خوردیم حالا ما می کاریم تا دیگران بخوریم.

تعداد دفعات بازدید: 534