قسمت ملا

روزی ملایی بالای منبر رفت و گفت: هر کس امشب دو رکعت نماز حاجت بخواند، خداوند به او یک حوری بهشتی می بخشد که سرش در شمال باشد و پایش در جنوب. ملانصرالدین گفت: ای بابا نخواستیم، معلوم نیست این حوری بهشتی کدام قسمتش نصیب ما می شود.

تعداد دفعات بازدید: 420