تار زدن ملا

روزی ملانصرالدین را به مجلس جشنی دعوت کردند و از او خواهش کردند که تار بزند، ملا هم بدون تعارف تار را برداشت و یک سیم را انتخاب کرد. مهمانها گفتند: ملا این چه جور تار زدن است؟ برای تار زدن باید انگشتها را روی سیم ها حرکت دهید تا صدای خوبی در بیاید. ملانصرالدین گفت: آنها که می خواهند سیم ها را پیدا کنند با انگشت دنبالشان می گردند، من که سیم را پیدا کرده ام دیگر لزومی ندارد که دنبالش بگردم.

تعداد دفعات بازدید: 585