غذای کامل

روزی ملانصرالدین سر سفره رو به دوستانش کرد و گفت: یک روز نشد که ما غذای کامل بخوریم. دوستانش پرسیدند: جه طور مگه؟ ملا گفت: وقتی سیب زمینی داریم، گوشت نداریم، وقتی گوشت داریم، برنج نداریم، وقتی همه اینها مهیا است، خودم نیستم که بخورم.

تعداد دفعات بازدید: 375