خدا بد ندهد

یک روز ملا لباس سیاه پوشیده بود و توی بازار راه می رفت. پرسیدند: جناب ملا، خدا بد ندهد اتفاقی افتاده؟ ملانصرالدین گفت: بد نبینید، بله پدر پسرم فوت کرده.

تعداد دفعات بازدید: 581