قبله دل

شبلی عارف بزرگوار گفته است: قبله سه اند:قبله عام،قبله خاص،قبله خاص خاص. قبله عام کعبه است،قبله خاص عرش خداوند است و قبله خاص خاص دل مریدان و جان عارفان است که آن را قبله دل هم گفته اند

تعداد دفعات بازدید: 1815