غصه نخور

روزی مردی برای ملانصرالدین درد و دل می کرد که: من چند من گندم داشتم اما تا آمدم خبردار شوم موشها همه آنها را تمام کرده بودند. ملا گفت: غصه نخور! من هم اگر چند من گندم داشتم تا موشها بیایند خبردار شوند خودم تمامشان کرده بودم.

تعداد دفعات بازدید: 361