نا خلف

در محفلی که جمعی از اهل فضل و ادب حضور داشتند،جوانی داد سخن داده و از پدر مرحوم خود بد می گفت،در بین صحبت گفت:پدر من یک اشتباه بزرگی مرتکب شد که من هرگز او را نمی بخشم، می دانید آن اشتباه چه بود؟! یکی از حضار با صدای بلندی گفت:آن اشتباه این بود که تو را بوجود آورد

تعداد دفعات بازدید: 645