نمی دانم

روزی از ملا نصرالدین سوالی را پرسیدند. ملا گفت: نمی دانم و در این باره هم از کسی چیزی نشنیده ام اما از پدرم شنیده ام که همین سوال را از پدربزرگم هم پرسیده بودند و ایشان هم فرموده اند که نمیدانم.

تعداد دفعات بازدید: 363