شفای عاجل

ملانصرالدین بیمار شد و در بستر افتاد. طلبکارانش به عیادتش آمدند.ملانصرالدین گفت: برای شفای من دعا کنید تا بتوانم طلب شما را بدهم. طلبکاران هم دعا کردند و گفتند: خدایا دعای خسته دلان را مستجاب کن. ملا با خوشحالی گفت: پس مطمئن باشید که من هیچ وقت نمی میرم.

تعداد دفعات بازدید: 718