سرّ ملانصرالدین

روزی از ملانصرالدین پرسیدند: ملا! تو اسرار خودت را با چه کسی در میان می گذاری. ملانصرالدین جواب داد: چون سینه دیگران جای نگهداری اسرار من نیست، تا به حال سرّخود را به کسی نگفته ام.

تعداد دفعات بازدید: 388