47 ) عرق کار

امام کاظم در زمینی که متعلق به شخص خودش بود مشغول کار و اصلاح زمین بود. فعالیت زیاد عرق امام را از تمام بدنش جاری ساخته بود. علی بن ابی حمزه بطائنی در این وقت رسید و عرض کرد:
«قربانت گردم، چرا این کار را به عهده دیگران نمی گذاری؟»
- چرا به عهده دیگران بگذارم؟ افراد از من بهتر همواره از این کارها می کرده اند - مثلا چه کسانی؟
- رسول خدا و امیر المؤمنین و همه پدران و اجدادم. اساسا کار و فعالیت در زمین از سنن پیغمبران و اوصیای پیغمبران و بندگان شایسته خداوند است

تعداد دفعات بازدید: 158