92 ) کدامیک عابدترند؟

یکی از اصحاب امام صادق - که طبق معمول همیشه در محضر درس آن حضرت شرکت می کرد و در مجالس رفقا حاضر می شد و با آنها رفت و آمد می کرد - مدتی بود که دیده نمی شد. یک روز امام صادق از اصحاب و دوستانش پرسید: «راستی فلانی کجاست که مدتی است دیده نمی شود؟»
- یا ابن رسول الله اخیرا خیلی تنگدست و فقیر شده.
- پس چه می کند؟
- هیچ، در خانه نشسته و یکسره به عبادت پرداخته است.
- پس زندگی اش از کجا اداره می شود؟
- یکی از دوستانش عهده دار مخارج زندگی او شده.
- به خدا قسم این دوستش به درجاتی از او عابدتر است

تعداد دفعات بازدید: 161