مسابقه اسب دوانی

روزی ملا نصرالدین سوار گاوش شد و رفت در مسابقه اسب دوانی شرکت کند.تماشاچیان با دیدن ملا و گاوش خنده شان گرفت و گفتند: مگر می شود با گاو درمسابقه اسب دوانی شرکت کرد؟ ملا نصرالدین جواب داد: گاو داریم تا گاو! این گاو را من از زمانی که گوساله بود می شناسم. آن وقت ها طوری می دوید که هیچ اسبی به گردش هم نمی رسید حالا که دیگه واسه خودش گاوی شده، انتظار دارم خیلی تندتر از آن وقتها بدود.

تعداد دفعات بازدید: 376