دو ضرب المثل

کرمانی ها می گویند: «روز بد خوب می شود ولی آدم بد خوب نمی شود» «خویی که ماما آورده است،مگر مرده شوی ببرد»

تعداد دفعات بازدید: 615