تجربه ملانصرالدین

روزی به ملانصرالدین گفتند : هی رفیق ، دست از این حماقتهایت بردار، تا کی می خواهی مضحکه مردم باشی و هر روز سرت را کلاه بگذارند. ملا گفت :ولی این را بدان هر روز مردم سرم یک جور کلاه می گذارند و بنابراین هر روز تجربه من زیادتر می شود

تعداد دفعات بازدید: 418