دروغ

از ملانصرالدین پرسیدند : چرا عیال تو همیشه در گردش و مهمانی است و توی هر خانه ای سرک می کشد ؟ ملا گفت : این حرف دروغ است ! اگر این طور بود که شما می فرمایید پس چرا تا حالا خانه خودمان نیامده است؟

تعداد دفعات بازدید: 395