خلقت ملخ

خداوند سبحان ملخ را بصورت 9 حیوان خلق فرموده است.صورت مانند اسب،چشم مانند فیل،شاخ عین گوزن،گردن شکل گاو،سینه مثل شیر،شکم مثل عقرب،ران مثل شتر،دم مثل مار و پا چون شترمرغ

تعداد دفعات بازدید: 1591