سوخته دل

روزی ملانصرالدین را به میهمانی دعوت کردند. صاحبخانه برایش نان و کره و عسل آورد. ملانصرالدین همه را خورد و ته کاسه را هم لیسید. صاحبخانه گفت: ملا! عسل را هیچ وقت خالی نخور چون ته دلت را می سوزاند. ملا جواب داد: خدا میداند که دل چه کسی بیشتر سوخته است.

تعداد دفعات بازدید: 506