ارتفاع علم ملا

ملا بر بالای منبر رفته بود و طبق معمول داشت اراجیف به هم می بافت. شخصی از او سوالی کرد. ملا گفت: نمی دانم. آن شخص عصبانی شد و پرسید: تو که چیزی نمی دانی برای چی بالای منبر می روی؟ ملا گفت: من به اندازه علمم تا این بالا آمده ام اگر می خواستم به اندازه جهلم بالا بروم که تا حالا به آسمان رسیده بودم.

تعداد دفعات بازدید: 2419