فتوا به جای پول

ملانصرالدین روزی پیش حاکم رفت و گفت: جناب حاکم خیال دارم به زیارت خانه خدا بروم. حاکم گفت: سفر بی خطر ان شالله مبارک است. ملانصرالدین گفت: اما جناب حاکم بنده پولی ندارم که به زیارت بروم. حاکم گفت: خوب اگر پولی نداری، زیارت بر تو واجب نیست و می توانی نروی. ملانصرالدین گفت: قربان، من از شما پول خواستم نه قتوا.

تعداد دفعات بازدید: 445