کمک رسانی ملا

روزی مردی در چاه افتاد و شروع کرد به داد و بیداد که ای مردم کمک کنید. ملانصرالدین به بالای سرش آمد و گفت: همین جا بمان برم طناب بخرم و بیارم اینجا تا تو را بیرون بیارم.

تعداد دفعات بازدید: 520