خاصیت پنیر

روزی ملانصرالدین زنش را صدا کرد و گفت: عیال! کمی پنیر برایم بیاور تا بخورم زیرا برای سلامتی بسیار مفید است و اشتها را زیاد می کند. زن گفت: ملا جان! پنیرمان تمام شده است. ملانصرالدین گفت: این که خیلی خوب است، چون پنیر بسیار مضر است و چربی بدن را بالا می برد و خون را غلیظ می کند. زن گفت: چرا این قدر پرت و پلا می گویی؟ من بالاخره نفهمیدم پنیر خوب است یا بد؟ ملا جواب داد: بسیار ساده است اگر پنیر داشتیم خوب است و اگر نداشتیم بدان که بسیار بد و مضر است.

تعداد دفعات بازدید: 463