لانه قدیمی

مردی ملا را بالای درخت دید و گفت: آهای ملا! بالای درخت چه می کنی؟ ملانصرالدین جواب داد: به دنبال تخم پرنده ها می گردم. مرد گفت: مگر نمی بینی که تمام این لانه ها خالی هستند و مال سال پیش اند؟ ملا جواب داد: چرا می بینم اما اگر تو پرنده بودی و می خواستی در جایی پنهان شوی می رفتی یک لانه جدید می ساختی تا همه بفهمند؟

تعداد دفعات بازدید: 734