نامرد چهارمی

ملانصرالدین زنی گرفته بود که قبلا دو بار ازدواج کرده بود و هر دو شوهرش هم مرده بودند. ملانصرالدین در حال احتضار بود، زن بالای سر او گریه می کرد و می گفت: ملا جان! به کجا می روی و من را تنها به دست کی می سپاری؟ ملا در همان حال جواب داد: به نامرد چهارمی.

تعداد دفعات بازدید: 799