سرکه هفت ساله

روزی شخصی پیش ملا آمد و گفت: ملا! شنیده ام که سرکه هفت ساله داری، راست است؟ ملانصرالدین گفت: بله که دارم. مرد گفت: خواهش می کنم یک پیاله از آن به من بده. ملا گفت: عجب! اگر می خواستم یک پیاله از آن به هر کسی بدهم که یک ماه هم نمی ماند.

تعداد دفعات بازدید: 509