گریه ملانصرالدین

مرد ثروتمندی از دنیا رفت . روز تشیع جنازه ملا به دنبال جنازه حرکت می کرد و با صدای بلند گریه می کرد . یکی از عابران از او پرسید : جناب ملا ایشان با شما چه نسبتی داشتند ؟ ملا با ناراحتی گفت : چون ایشان هیچ نسبتی با من ندارند اینگونه ناراحت هستم .

تعداد دفعات بازدید: 413