خط ملا

روزی ملایی به دیدن ملانصرالدین آمد. ملانصرالدین از کسب و کارش پرسید و او جواب داد: خدا را شکر بسیار خوب است، چون هر نامه ای که می نویسم صد دینار حق التحریر می گیرم و چون خط مرا هیچ کس نمی تواند بخواند آن نامه را دوباره پیشم می آورند و خودم می خوانم و صد دینار دیگر می گیرم. ملانصرالدین گفت: خوشا به حالت! چون من صد دینار آخری را نمی توانم بگیرم آخر خط خرچنگ قورباغه ام را حتی خودم هم نمی توانم بخوانم.

تعداد دفعات بازدید: 435