بهلول و چهارپایان

شخصی به بهلول رسیده و در حضور جمعی پرسید : می گویند چشم شما (لوچ) است و یکی را دو تا می بینی ! بهلول جواب داد : البته همینطور است ، چونکه شما را هم الساعه چهارپا می بینیم .

تعداد دفعات بازدید: 1032