دوستی نسیه

روزی مردی از ملانصرالدین پرسید: چه کسی را بیشتر از همه دوست داری؟ ملانصرالدین گفت: کسی که من را سیر کند. مرد گفت: انشالله من روزی تو را سیر می کنم، حالا من را بیشتر از همه دوست داری؟ ملا جواب داد: متاسفانه نه! دوستی نسیه نداریم.

تعداد دفعات بازدید: 548