تازه وارد

روزی ملانصرالدین به شهری رسید و در کوچه، پس کوچه های آن شروع کرد به گشتن. مردی از ملا پرسید: جناب ملا! امروز چه روزی است؟ ملا جواب داد: والله نمی دانم. من تازه واردم و هنوز به این شهر آشنایی ندارم.

تعداد دفعات بازدید: 355