خورشید یا ماه

روزی ملانصرالدین در مجلسی نشسته بود. از ملا پرسیدند: خورشید بهتر است یا ماه؟!! ملانصرالدین قیافه متفکرانه ای به خود گرفت و گفت: این دیگر چه سوالی است که شما می پرسید، خوب معلوم است که ماه بهتر است چون، خورشید در روز روشن در می آید به همین علت وجودش منفعتی ندارد اما ماه شب ها را روشن می کند. پس ماه بهتر است.

تعداد دفعات بازدید: 568