مناره

ملانصرالدین همراه دوستانش وارد شهری شدند. از دور مناره های بلند شهر را دیدند. یکی از دوستان ملا پرسید: ملا! اینها را چطوری درست می کنند؟ ملانصرالدین جواب داد: برای ساختن آنها اول چاه درست می کنند، بعد سنگ و کلوخهایش را روی هم می چینند تا مناره شود.

تعداد دفعات بازدید: 532