استاد قرآن

از ملانصرالدین پرسیدند: حضرت آدم قرآن کریم را پیش کدام یک از پیغمبران یاد گرفت؟ جواب داد چون بعد از پیغمبر ما، مقام حضرت ابراهیم خلیل از پیغمبران بالاتر است، لابد حضرت آدم قرآن را پیش او آموخته است.

تعداد دفعات بازدید: 435