برای یادگاری

مردی به ملانصرالدین گفت:جناب ملا، انگشترت را به عنوان یادگاری به من بده که هر وقت به آن نگاه می کنم به یاد تو بیفتم. ملانصرالدین گفت: نمی دانم! این طوری، هر وقت از سوز دلت به انگشترم نگاه می کنی، بیشتر به یاد من می افتی که آن را به تو نداده ام.

تعداد دفعات بازدید: 440