قرض دو روزه

مردی رفت پیش ملا و گفت: چند شب پیش خواب دیدم یکی آمد به خوابم و بیست دینار از من قرض گرفت و قول داد دو روزه آن را پس دهد. اما حالا چند روز گذشته و هنوز قرضش را پس نداده است. ملا جان! کمکم کن تا من بتوانم طلبم را پس بگیرم. ملانصرالدین جواب داد: این مشکل هیچ راه حلی ندارد مگر اینکه دوباره بخوابی و صبر کنی دوستت دوباره به خوابت بیایید و در خواب طلبت را از او بگیری.

تعداد دفعات بازدید: 371