خود زنی

روزی پسر ملانصرالدین به مرد محترمی بی احترامی کرد و به او بد و بیراه گفت. ملانصرالدین برای عذر خواهی به پیش آن مرد رفت و گفت: او خر نفهمی است هر چه باشد جای پسر شماست. خوب است از گناه چنین کره خر نادانی بگذری و کینه او را به دل نگیری.

تعداد دفعات بازدید: 535