بوی گند

ملانصرالدین بیمار شده بود. دوستی به عیادتش رفت و گفت: ملا، خدا بد ندهد چه بلایی سرت آمده است؟ ملا جواب داد: گلاب به رویتان، کمی اسهال گرفته ام. دوستش گفت: معلوم است، چون بوی گندش از دهانت می آید.

تعداد دفعات بازدید: 776