شکرگذاری ملا

روزی ملانصرالدین الاغش را گم کرد. بعد رفت توی کوچه و مشغول شکرگذاری از خداوند شد. رفیقی به ملا رسید و گفت: ملا! برای چه شکر می کنی؟ ملا گفت: برای این که اگر آنوقت سوار خرم بودم، حالا یک هفته بود که خودم هم گم شده بودم.

تعداد دفعات بازدید: 324