رختخواب ملا

شبی ملانصرالدین روی پشت بام خوابیده بود. در خواب غلتی زد و از آن بالا افتاد روی زمین و دست و پایش شکست. دوستانش به عیادتش آمدند و احوال او را پرسیدند.ملانصرالدین گفت: برای اینکه شما هم حال مرا بفهمید بهتر است امشب رختخوابتان را روی پشت بام ما پهن کنید.

تعداد دفعات بازدید: 561