داستان راستان  

داستانهایی سودمند از کتب تاریخ و حدیث
  لیست حکایات و لطایف نغز و شنیدنی

  1 ) رسول اکرم و دو حلقه جمعیت
رسول اکرم صلی الله علیه و آله وارد مسجد (مسجد مدینه(1)) شد، چشمش به دو اجتماع افتاد که از دو دسته تشکیل شده بود و هر دسته ای حلقه ای تشکیل داده سر ...

  2 ) مردی که کمک خواست
به گذشته پر مشقت خویش می اندیشید، به یادش می افتاد که چه روزهای تلخ و پر مرارتی را پشت سر گذاشته، روزهایی که حتی قادر نبود قوت روزانه زن و کودکان ...

  3 ) خواهش دعا
شخصی با هیجان و اضطراب به حضور امام صادق علیه السلام آمد و گفت:

  4 ) بستن زانوی شتر
«درباره من دعایی بفرمایید تا خداوند به من وسعت رزقی بدهد، که خیلی فقیر و تنگدستم.»

  5 ) همسفر حج
امام: «هرگز دعا نمی کنم.»

  6 ) غذای دسته جمعی
- چرا دعا نمی کنید؟!

  7 ) قافله ای که به حج می رفت
«برای اینکه خداوند راهی برای این کار معین کرده است. خداوند امر کرده که روزی را پی جویی کنید و طلب نمایید. اما تو می خواهی در خانه خود بنشینی و با دعا ...

  8 ) مسلمان و کتابی
در آن ایام، شهر کوفه مرکز ثقل حکومت اسلامی بود. در تمام قلمرو کشور وسیع اسلامی آن روز، به استثناء قسمت شامات، چشمها به آن شهر دوخته بود که، چه فرمانی ...

  9 ) در رکاب خلیفه
علی – علیه السلام – هنگامی که به سوی کوفه می آمد ، وارد شهر انبار شد که مردمش ایرانی بودند.کدخدایان و کشاورزان ایرانی خرسند بودند که خلیفه ی محبوبشان ...

  10 ) امام باقر و مرد مسیحی
امام باقر ، محمدبن علی بن الحسین « ع » لقبش « باقر» است. باقر یعنی شکافنده. به آن حضرت « باقرالعلوم »می گفتند ، یعنی شکافندۀ دانشها. مردی مسیحی ، به ...

  11 ) اعرابی و رسول خدا
عربی بیابانی و وحشی ، وارد مدینه شد و یکسره به مسجد آمد ، تا مگر از رسول خدا سیم و زری بگیرد. هنگامی وارد شد که رسول اکرم در میان انبوه اصحاب و یاران ...

  12 ) مرد شامی و امام حسین
شخصی از اهل شام ،به قصد حج یا مقصد دیگر به مدینه آمد. چشمش افتاد به مردی که در کناری نشسته بود. توجهش جلب شد. پرسید : « این مرد کیست ؟» گفته شد : « ...

  13 ) مردی که اندرز خواست
مردی از بادیه به مدینه آمد و به حضور رسول اکرم رسید. از آن حضرت پندی و نصیحتی تقاضا کرد. رسول اکرم به او فرمود: «خشم مگیر» و بیش از این چیزی نفرمود. ...

  14 ) مسیحی و زره علی علیه السلام
در زمان خلافت علی علیه السلام در کوفه، زره آن حضرت گم شد. پس از چندی در نزدیک مرد مسیحی پیدا شد. علی او را به محضر قاضی برد و اقامه دعوی کرد که: «این ...

  15 ) امام صادق و گروهی از متصوفه
امام صادق و گروهی از متصوفه سفیان ثوریکه در مدینه می زیست بر امام صادق وارد شد. امام را دید جامه ای سپید و بسیار لطیف - مانند پرده نازکی که میان ...

  16 ) علی و عاصم
علی علیه السلام بعد از خاتمه جنگ جمل(1)وارد شهر بصره شد. در خلال ایامی که در بصره بود، روزی به عیادت یکی از یارانش به نام «علاء بن زیاد حارثی» رفت. ...

  17 ) مستمند و ثروتمند
مستمند و ثروتمند رسول اکرم صلی الله علیه و آله طبق معمول در مجلس خود نشسته بود. یاران گرداگرد حضرت حلقه زده او را مانند نگین انگشتر در میان گرفته ...

  18 ) بازاری و عابر
مردی درشت استخوان و بلند قامت که اندامی ورزیده و چهره ای آفتاب خورده داشت و زد و خوردهای میدان جنگ یادگاری بر چهره اش گذاشته و گوشه چشمش را دریده ...

  19 ) غزالی و راهزنان
غزالی، دانشمند شهیر اسلامی، اهل طوس بود (طوس قریه ای است در نزدیکی مشهد) . در آن وقت، یعنی در حدود قرن پنجم هجری، نیشابور مرکز و سواد اعظم آن ناحیه ...

  20 ) ابن سینا و ابن مسکویه
ابو علی بن سینا هنوز به سن بیست سال نرسیده بود که علوم زمان خود را فرا گرفت و در علوم الهی و طبیعی و ریاضی و دینی زمان خود سر آمد عصر شد. روزی به ...

TotalRecords:125
rPP:20
TotalPageCount:7
CurrentPage:1
PageNumberLength:15